Aktivnositi agencije

VetSavet

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet", u saradnji sa veterinarskom stanicom "Veterinarski centar" iz Valjeva i veterinarskom stanicom "Naš veterinar" iz Mionice, organizuje stručno predavanje farmerima, koji se bave mlečnim govedarstvom, pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas".

Predavanje će se održati u sredu, 06. decembra 2017 godine u restoranu "Platani" u Valjevu.

Kroz predavanje želimo da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo pratiti na jednoj farmi, kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje.

Tokom predavanja, analiziraćemo sve parametre (reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse...), pokušaćemo da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.00 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.30 - 13.15 h power-point prezentaciju u trajanju od 5 minuta imaće kompanije sponzori edukacije (Nutrivet, Hrana produkt, Maxi bulls, Veterinarski zavod Subotica, Tenen, Gebi i Komercijalna banka)

13.15 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Izlagačke štandove i predstavljanje kompanije na edukaciji imaće kompanije : Nutrivet, Hrana produkt, Maxi bulls, Veterinarski zavod Subotica, Tenen, Gebi i Komercijalna banka.

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa veterinarskom stanicom "Mijatović - Kotraža", zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas...".

Predavanje je planirano za 13. januar 2018 godine (subota) u Guči (mesto održavanja biće uskoro određeno).

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.00 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.30 - 13.15 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.15 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa veterinarskom stanicom "Dimi-vet", zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas...".

Predavanje je planirano za 24. januar 2018 godine (sreda) na Zlatiboru u hotelu "Zlatiborska noć".

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.00 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.30 - 13.15 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.15 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa Opštinom Svilajnac (odeljenje za poljoprivredu), Poljoprivredno - veterinarskom školom Svilajnac, veterinarskom stanicom "Pčelica", veterinarskom stanicom "Serdare" veterinarskom stanicom "Svilajnac" i gradskom veterinarskom stanicom "Svilajnac", zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas...".

Predavanje je planirano za 10. februar 2018 godine (subota) u poljoprivredno - veterinarskoj školi u Svilajncu.

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.00 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.30 - 13.15 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.15 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa veterinarskom stanicom "Subotica", zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas...".

Predavanje je planirano za 13. februar 2018 godine (utorak) u Subotici (sala za predavanje biće naknadno određena).

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.00 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.00 - 12.30 h pauza za kafu

12.30 - 13.15 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.15 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa veterinarskom stanicom "Zaječar" iz Zaječara, zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas..."

Predavanje je planirano za 24. februar 2018 godine (subota) u Zaječaru (restoran "Kristal" u krugu fabrike "Kristal").

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.15 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.15 - 12.45 h pauza za kafu

12.45 - 13.30 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.30 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

×

"Održiva stočarska proizvodnja danas"

Agencija za konsalting "Vet-savet" u saradnji sa veterinarskom klinikom "Pirot" iz Pirota, zajednički organizuje stručno predavanje farmerima koji se bave mlečnim govedarstvom pod nazivom "Održiva stočarska proizvodnja danas..."

Predavanje je planirano za 14. mart 2018 godine (sreda) u Pirotu (Narodna biblioteka Pirot).

Osnovni cilj predavanja je želja da ukažemo na sve bitne aspekte koje bi trebalo da se prate na jednoj farmi, kako bi kako bi naši krajnji korisnici živeli od sopstvene proizvodnje, dok bi subvencije koristili za unapređenje stočarske proizvodnje, i gde je veterinar neobilazna karika u uspešnoj stočarskoj proizvodnji.

Niski proizvodni rezultati uzrokovani različitim činiocima, uz teške ekonomske uslove poslovanja poljoprivrednih gazdinstava, dovode do smanjenja stočnog fonda, čime se direktno ugrožava egzistencija, kako vlasnika životinja, tako i svih subjekata uključenih u stočarsku proizvodnju.

Tokom predavanja analiziraćemo sve parametre reprodukcije, metabolizma, obrade papaka, pravilne procedure muže, pravilne procedure DDD, profilakse, zatim ćemo pokušati da objasnimo farmerima zašto je veterinar najbitnija karika u svakom proizvodnom procesu (mleku, mesu, odgoju...) i da samo praćenje svih relevatnih parametara može dovesti održivog stočarstva.

Satnica:

10.00 - 11.00 h okupljanje učesnika

11.00 - 12.15 h predavanje "Održiva stočarska proizvodnja danas"

12.15 - 12.45 h pauza za kafu

12.45 - 13.30 h power-point prezentacija kompanija sponzora edukacije

13.30 - diskusija i ručak za učesnike edukacije

Ukoliko ste zainteresovani za aktivno učešće u edukaciji farmera, kontakt telefon je 063/77-66-383.

Ciljevi agencije

Konsalting u veterini

Edukacija
Dijagnostika
Preventiva

O Nama

Kompletna usluga u oblasti stočarske proizvodnje je ključ uspeha...

Naša misija je održiva stočarska proizvodnja, kroz bolje proizvodne rezultate, bolje reproduktivne parametre, smanjenje izlučenja životinja, manje utroške hrane po jedinici proizvoda.

Tim naših stručnjaka, sastavljen od vrhunskih kliničkih veterinara i agronoma, ima ispred sebe jasan cilj: da kroz sve moguće preventivne mere spreči potencijalne gubitke u stočarskoj proizvodnji, sprečavajući pojavu kliničkih bolesti na farmama, pad proizvodnje mleka i prirasta, uz smanjenje izlučenja životinja.

Agencija sarađuje sa velikim brojem veterinarskih subjekata, laboratorija, proizvođača hrane i dodataka ishrani, lekova, hormona, proizvođača i distibutera semena za veštačko osemenjavanje, proizvođača i distributerima muzne opreme, hiruških instumenata, laboratorijske opreme, brzih dijagnostičkih testova, dezinfekcionih, deratizacionih i dezinsekcionih preprata. Svi oni zajedno učestvuju u pružanju najbolje usluge našim klijentima.

Mi se bavimo uzrokom nastanka problema a ne posledicama...

O nama

Naše usluge

prilagođene svakom klijentu, individualni pristup rešenju problema i ostvarenju ciljeva...

Konsalting u svinjarstvu

Konsalting u ovčarstvu

Konsalting u kozarstvu

Portfolio

Zašto izabrati nas

Sa timom stručnjaka do najboljih rezultata

Why to choose us

Zato što naš tim stručnjaka, sastavljen od vrhunskih kliničkih veterinara i agronoma, ima ispred sebe jasan cilj:

da kroz sve moguće preventivne mere spreči potencijalne gubitke u stočarskoj proizvodnji, sprečavajući pojavu kliničkih bolesti na farmama, pad proizvodnje mleka i prirasta, uz smanjenje izlučenja životinja.

Zato što Agencija sarađuje sa velikim brojem veterinarskih subjekata, laboratorija, proizvođača hrane i dodataka ishrani, lekova, hormona, proizvođača i distibutera semena za veštačko osemenjavanje, proizvođača i distributerima muzne opreme, hiruških instumenata, laboratorijske opreme, brzih dijagnostičkih testova, dezinfekcionih, deratizacionih i dezinsekcionih preprata.

Svi oni zajedno učestvuju u pružanju najbolje usluge našim klijentima.

Zato što iza nas ostaju uspešna dela

Kontakt

Možete nam postaviti pitanje